Betonic

Tento produkt má široké uplatnenie v stavebníctve. Je vhodný na umývanie stavebných strojov, výťahov, fasád, hliníkových konštrukcií a dlažby. Odstraňuje usadeniny cementu, betónu, kameňov a vápna. Čistí všetky kovy odolné pôsobeniu kyselín.


kvapky vodyDávkovanie:

Riedenie: 1:11:10 s vodou


balenieDostupné balenia:

1L 5L 10L 27KG 220KG