Čo je potrebné urobiť, aby kolesá ostali dlho pekné

Pri každodennom používaní auta dochádza k znečisteniu celého jeho povrchu. Ráfiky zvláštne miesto, pretože okrem štandardného znečistenia je tu ešte ďalšie – nálet z bŕzd. To je veľmi nežiaduci a špecifický druh znečistenia, ktorý má vplyv na životnosť kolies. Výsledkom brzdenia, čiže trenia brzdových doštičiek o kotúč sú mikroskopické kovové piliny, ktoré sa správajú ako brusivo.

Je známe, že materiál, z ktorého sú vyrobené kolesá, či už hliník, alebo oceľ, má určitú odolnosť voči treniu, avšak veľké množstvo pilín, ktoré sa nachádza na povrchu pod vplyvom pohybu, brzdenia a vibrácií spôsobuje veľké množstvo mikroškrabancov. Pre ilustráciu si predstavte, že by sme tieto kovové piliny vysypali na sklo a vystavíme ho vibráciám. Počet škrabancov sa enormne zvýši. Zvyšujúci sa počet škrabancov je vstupnou bránou pre vplyvy počasia. Piliny sú v porovnaní s prachom z cesty sotva viditeľné, paradoxne sa môže zdať, že koleso je čisté, a pritom ich na ňom môže byť veľké množstvo.

Ako zamedziť popisovaným škrabancom? Iba systematickým čistením kolies. Štandardné čistenie ale nestačí, pretože železné piliny sa nedajú len tak ľahko odstrániť.

S ohľadom na túto úlohu bol vyvinutý prípravok na umývanie kolies – RedNOX. Veľmi dobre si poradí so všetkými typmi znečistenia na ráfiku počnúc prachom z ciest, až po oxidy železa, ktoré tvoria hlavnú zložku železných pilín. Zložky výrobku reagujú s oxidmi železa, neutralizujú ich a umožnia tak ľahšie vyčistenie ráfiku. Tento proces je charakteristický tmavočervenou farbou, a tá zároveň signalizuje ukončenie všetkých potrebných chemických reakcií. Ráfiky už stačí iba opláchnuť a máme pekné, čisté kolesá, z ktorých sa môžeme tešiť po dlhú dobu, samozrejme ak ich budeme systematicky čistiť.